3 april 2017 uppgraderas systemet. Störningar kan förekomma mellan 14:00-20:00.

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.13.4
Upphandling Diarienummer
Nybyggnation av lägenheter Esplanaden i Grebbestad,Tanums Bostäder AB TBAB 2016/0047-974
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Tanums kommun Förenklad
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
- 2017-02-21 23:59 GMT+2 (Tid kvar: -36d -6t -46m )
Ansvarig upphandlare E-post
Sandra Morin Sandra.Morin@tanum.se
Telefon Mobiltelefon
+46 52518078 -
Beskrivning

Tanums Bostäder har för avsikt att uppföra nybyggnation av bostadshus på fastigheten 9:1 Esplanaden Grebbestad.
Det finns en antagen detaljplan, som har vunnit laga kraft, för fastigheten.På fastigheten planeras att uppföra en byggnad med cirka 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor. 

Totalentreprenad i partneringsamverkan.

Partnering är ett arbetssätt där byggherren samlar all den kompetens som behövs för att realisera ett projekt - att bilda laget, där alla spelar med öppna kort och arbetar för projektets bästa i alla lägen. Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.

Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet:  Paul Dahlin, tel.: 0525-183 56.
Sista dag för visning är 10 dagar före anbudstidens utgång.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka