Upphandling
Bibliotekssystem Lysekils kommun
Upphandlande enhet
Lysekils kommun
Avtalsperiod
-
Diarienummer
LKS 2017-052
Objektnummer
1474
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-02-17 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -370d -13t -5m )
Ansvarig upphandlare
Maria Fredriksson
Telefon
+46 523613328
Mobiltelefon
-
Beskrivning
Lysekils kommun inbjuder leverantörer att lämna anbud på upphandling av bibliotekssystem inklusive webbportal enligt detta förfrågningsunderlag.
Upphandlingens syfte är att få till stånd avtal med en leverantör som kan leverera ett
bibliotekssystem inklusive en webbkatalog som innebär integrerad katalog och webb


För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka