3 april 2017 uppgraderas systemet. Störningar kan förekomma mellan 14:00-20:00.

Powered by
Amesto
Amesto Solutions
v3.13.4
Upphandling Diarienummer
Däck till fordon, Tanums kommun Ks 2017/0048-973
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Tanums kommun Förenklad
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
2017-04-01 -- 2019-03-31 2017-03-02 23:59 GMT+2 (Tid kvar: -27d -6t -44m )
Ansvarig upphandlare E-post
Sandra Morin Sandra.Morin@tanum.se
Telefon Mobiltelefon
+46 52518078 -
Beskrivning

Avtalet omfattar köp och leverans av däck till fordon för successiva uttag vid behov under avtalstiden. Köparens uppskattade volym kan både över- och underskridas. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Montering och demontering av däck skall ske inom en mils radie från kommunens centralort Tanumshede.

Byte av utslitna däck sker löpande hela året. Under 2016 innebar detta ca 290 inköpta däck.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka