Upphandling
Däck till fordon, Tanums kommun
Upphandlande enhet
Tanums kommun
Avtalsperiod
2017-04-01 -- 2019-03-31
Diarienummer
Ks 2017/0048-973
Objektnummer
1475
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-03-02 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -357d -13t -4m )
Ansvarig upphandlare
Sandra Morin
Telefon
+46 52518078
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Avtalet omfattar köp och leverans av däck till fordon för successiva uttag vid behov under avtalstiden. Köparens uppskattade volym kan både över- och underskridas. Leverantören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Montering och demontering av däck skall ske inom en mils radie från kommunens centralort Tanumshede.

Byte av utslitna däck sker löpande hela året. Under 2016 innebar detta ca 290 inköpta däck.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka