Upphandling
Skötsel Gatubelysning för Munkedals, Sotenäs, Strömstads och Tanums kommun
Upphandlande enhet
Tanums kommun
Avtalsperiod
2017-06-01 -- 2019-05-31
Diarienummer
TN2016/0396-355
Objektnummer
1481
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-03-16 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -343d -13t -8m )
Ansvarig upphandlare
Sandra Morin
Telefon
+46 52518078
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Entreprenaden avser arbete med och ansvaret för skötsel och underhåll av offentlig belysning på gator, vägar, gc-vägar och torg etc.

Objekten är beläga i de fyra kommunerna Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum.
Munkedals kommun omfattar cirka 2 600 belysningspunkter
Sotenäs kommun omfattar cirka 4 700 belysningspunkter
Strömstads kommun omfattar cirka 3 000 belysningspunkter
Tanums kommun omfattar cirka 2 800 belysningspunkter.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka