Upphandling
Parkeringsövervakning, Tanums kommun
Upphandlande enhet
Tanums kommun
Avtalsperiod
2017-05-01 -- 2018-11-30
Diarienummer
KS 2016/0574-973
Objektnummer
1484
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-02-28 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -359d -13t -7m )
Ansvarig upphandlare
Sandra Morin
Telefon
+46 52518078
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Tanums kommun har parkeringsövervakning för att underlätta för boende och besökare att vistas i kommunen, genom att se till att parkeringsregler följs.

Upphandlingen avser parkeringsövervakning i Tanums kommun. Tyngdpunkten i uppdraget ligger på sommarmånaderna, men bevakning ska ske året om. Kommunen har inga avgiftsbelagda parkeringar. Parkeringsskiva (p-skiva) används under tiden 15/6-15/8, för närvarande i orterna Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka