Upphandling
Ombyggnad panncentral, Äldreboende Östanvind, Östad Bullaren, Tanums kommun
Upphandlande enhet
Tanums kommun
Avtalsperiod
2017-05-01 -- 2017-09-15
Diarienummer
TN 2016/0418-263
Objektnummer
1486
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-02-20 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -367d -13t -3m )
Ansvarig upphandlare
Sandra Morin
Telefon
+46 52518078
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Ombyggnad till ny värmeproduktionsanläggning samt anpassning av tillhörande värme- och tappvattensystem. Befintlig flispanna, oljepanna och silo ska ersättas  med en pelletsanläggning bestående av bl.a. två pannor om 145 kW/st, silo mm.  Även rivning, bortforsling och demontering av den gamla anläggningen ska ombesörjas.
Östanvinds PC förser även 5st intilliggande fastigheter med värme via kulvertar. 
Entreprenadens omfattning framgår i sin helhet av AFB.22. För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka