Upphandling
Byte pelletspanna, Kalkåslidens äldreboende Kville, Tanums kommun
Upphandlande enhet
Tanums kommun
Avtalsperiod
2017-05-01 -- 2017-09-15
Diarienummer
TN 2016/0419-263
Objektnummer
1488
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-02-20 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -367d -13t -1m )
Ansvarig upphandlare
Sandra Morin
Telefon
+46 52518078
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Äldreboendet Kalkåslidens panncentral förser 17 lägenheter samt intilliggande annexbyggnad med värme och varmvatten. Befintlig pelletspanna ska ersättas med ny pelletspanna, befintlig oljepanna och solvärmeanläggning ska behållas inkopplade i anläggningen.  Entreprenadens omfattning framgår av AFB.22, samt ev. tillkommande PM. För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka