Upphandling Diarienummer
Ramavtal Brandskyddsåtgärder, Tanums Bostäder TBAB 2017/009-973
Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande
Tanums kommun Förenklad
Avtalsperiod Sista anbudsdatum
- 2017-03-24 23:59 GMT+1 (Tid kvar: 30d 17t 54m )
Ansvarig upphandlare E-post
Sandra Morin Sandra.Morin@tanum.se
Telefon Mobiltelefon
+46 52518078 -
Beskrivning

Tanums Bostäder AB innehar ett större antal bostadsfastigheter som skall genomgå en brandteknisk översyn, efter projektering att beslutade åtgärder skall utföras. En förstudie har genomförts för ett tjugotal objekt som kan bli aktuella för åtgärder. Upphandlingen avser att leda till ramavtal avseende att projektera och utföra brandskyddsåtgärder i befintliga lägenhetshus. Exempel på planerade åtgärder: Brandavskiljande väggar, montage av brandskyddskivor balkongtak/altantak, montage av luftspaltsventiler med brandmotstånd kontroll brandcellsgränser, byte dörrar, montering dörrstängare, komplettering brandlarm, montering brandsäkrande material.

Avtalet gäller totalentreprend för dessa brandtekniska åtgärder, och bygger på en nära Partnering-samverkan mellan beställare och entreprenör, där beställaren ges maximalt inflytande i projektens alla faser och entreprenören ges maximal möjlighet att förstå beställarens mål och verksamhet.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Registrera ett konto

Jag har redan ett konto och vill ta ut förfrågningsunderlaget/lämna e-anbud

Tillbaka