Upphandling
Ramavtal Brandskyddsåtgärder, Tanums Bostäder
Upphandlande enhet
Tanums kommun
Avtalsperiod
-
Diarienummer
TBAB 2017/009-973
Objektnummer
1499
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-03-24 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -335d -13t -6m )
Ansvarig upphandlare
Sandra Morin
Telefon
+46 52518078
Mobiltelefon
-
Beskrivning

Tanums Bostäder AB innehar ett större antal bostadsfastigheter som skall genomgå en brandteknisk översyn, efter projektering att beslutade åtgärder skall utföras. En förstudie har genomförts för ett tjugotal objekt som kan bli aktuella för åtgärder. Upphandlingen avser att leda till ramavtal avseende att projektera och utföra brandskyddsåtgärder i befintliga lägenhetshus. Exempel på planerade åtgärder: Brandavskiljande väggar, montage av brandskyddskivor balkongtak/altantak, montage av luftspaltsventiler med brandmotstånd kontroll brandcellsgränser, byte dörrar, montering dörrstängare, komplettering brandlarm, montering brandsäkrande material.

Avtalet gäller totalentreprend för dessa brandtekniska åtgärder, och bygger på en nära Partnering-samverkan mellan beställare och entreprenör, där beställaren ges maximalt inflytande i projektens alla faser och entreprenören ges maximal möjlighet att förstå beställarens mål och verksamhet.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka