Upphandling
Flåghults Avloppsreningsverk Strömstad
Upphandlande enhet
Strömstad Kommun
Avtalsperiod
2017-05-01 -- 2018-06-30
Diarienummer
TN/2016-0061
Objektnummer
1502
Upphandlingsförfarande
Förenklad
Sista anbudsdatum
2017-04-26 23:59 GMT+1 (Tid kvar: -302d -13t -3m )
Ansvarig upphandlare
Staffan Buhre-adm
Telefon
+46 52619122
Mobiltelefon
+46 706362277
Beskrivning

Översiktlig information om objektet.
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk.
Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA- ledningar.

Objektets läge
I samhället Flåghult, 20 km öster om Strömstads centrum.För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Tillbaka