NamnStegDiarienummerUpphandlande enhetPubliceringsdatumSista anbudsdatum Tid kvar 
Antal: 10
Direktupphandling av utrustning till träslöjdsalar, Sotenäs kommun  KA 2017/793 2017-05-302017-06-23 23:59 GMT+23t 13m  Visa mer
Ombyggnad Skatten, Bruksvägen 4, Munkedals kommun  KS 2017-267 2017-05-192017-06-26 23:59 GMT+23d 3t 13m  Visa mer
Förfrågan Partnering ombyggnad Färjeläge Torskholmen Strömstads kommun  TN/2017-0163 2017-05-222017-06-28 23:59 GMT+25d 3t 13m  Visa mer
HavetsHus 2.0 Generalentreprenad    2017-06-012017-06-28 23:59 GMT+25d 3t 13m  Visa mer
Konsulter för mark- och exploateringstjänster, Sotenäs kommun  KA 2017/807 2017-06-012017-06-28 23:59 GMT+25d 3t 13m  Visa mer
Skolskjuts, Munkedals kommun  KS 2017-14 2017-05-192017-06-29 23:59 GMT+26d 3t 13m  Visa mer
Ljud- och Ljustekniker till Strömstads kommun  KS/2017-0398 2017-06-192017-07-05 23:59 GMT+212d 3t 13m  Visa mer
Leksaker, Skapa-material samt Cyklar och Barnvagnar, Tanums kommun m fl  BUN 2016/0329-106 2017-04-282017-07-06 23:59 GMT+213d 3t 13m  Visa mer
Installation av boendesprinkler Östanvind äldreboende, Östad Bullaren, Tanums kommun  TN 2017/0116-263 2017-06-152017-07-07 23:59 GMT+214d 3t 13m  Visa mer
Gräv- och VA-tjänster samt leverans av fyllnadsmaterial, Tanums kommun  2017/0261-540 2017-06-162017-08-28 23:59 GMT+266d 3t 13m  Visa mer